Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Diễn đàn Gstt.vn

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tổng cộng1926   

Tâm trạng của mọi người

Xem: 16252|Trả lời: 10

Hai ??a tr?- Th?ch Lam

[Lấy địa chỉ]

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Thank
142
Đăng lúc 30/5/2012 17:14:25 |Hiện toàn bài
   
Phn tch nhn v?t Lin (Tm tr?ng nhn v?t Lin tm tr?ng ch? tu) trong tc ph?m Hai ??a tr? c?a nh v?n Th?ch Lam.


     Hai ??a tr? l tc ph?m xu?t s?c c?a Th?ch Lam ???c b?n ??c bi?t ??n nhi?u nh?t. Tc ph?m ???c in trong t?p N?ng trong v??n (1938). Truy?n gy ?n t??ng cho ng??i ??c b?i v?n phong nh? nhng, giu tnh ng??i tnh ??i. ?n t??ng kh qun trong lng ng??i ??c v? thin truy?n ng?n ny c l? l hnh ?nh  hai ??a tr? m c b Lin l nhn v?t ???c nh v?n Th?ch Lam t?p trung kh?c h?a nhi?u nh?t.

   Lin l c b m?i tm tu?i, ci tu?i m theo nh? ng??i x?a ni bi?t ?n bi?t ng?, bi?t h?c hnh l ngoan. Ni ?ng h?n l tu?i v lo. Nh?ng m?i ?i?u ??u ng??c l?i. D??i ngi bt c?a Th?ch Lam, Lin hi?n ln v?i hnh ?nh c?a m?t c b nh? gi ?i tr??c tu?i. Tu?i th? chm trong n?i bu?n c?a s? tn t?, ho a c?a m?t cu?c s?ng ??y bng t?i, b? t?c khng l?i thot. ??i v?i tm h?n th? b ?y, ?on tu ?m t? H n?i v? ch?y ngang qua ph? huy?n chnh l ni?m an ?i cu?i cng cho m?t ni?m ?au.

   Th?y Lin m?t vi?c v ??t d?u ch?m h?t cho nh?ng thng ngy s?ng ? H N?i. Con ph? nh? C?m Ging t?nh H?i D??ng n?i ?n ch? em Lin v? l m?t n?i ?i ngho trong r?m r? v?i nh?ng ki?p ng??i b nh?, lay l?t. B?n thn gia ?nh Lin c?ng ch?ng kh gi? g h?n: m? lm hng xo, ch? em Lin trng coi gian hng t?p ha nh? xu v?i nh?ng th?c hng l?t v?t, ngy phin m ch?ng bn ???c bao nhiu?

   Lin l c b nh?y c?m, hay ??ng lng tr?c ?n tr??c nh?ng bi?n thin c?a cu?c ??i. Tm tr?ng c?a Lin c?ng di?n ti?n theo th?i gian: t? chi?u hm cho ??n khi ?on tu ngang qua ph? huy?n. Truy?n m? ??u b?ng m thanh c?a ti?ng tr?ng thu khng vang xa ?? g?i bu?i chi?u. ? m thanh bo hi?u ngy tn v c?ng l m thanh ch?m h?t m?t ngy ??y nh sng m thay vo ? l bng t?i v n?i bu?n. Th?ch Lam m? ??u truy?n r?t h?n h?u, r?t th? v?i b?c tranh qu bnh d?, man mc h??ng ??ng gi n?i v?i " Chi?u, chi?u r?i. M?t chi?u m ? nh? ru, v?ng v?ng ti?ng ?ch nhi ku ran ngoi ??ng ru?ng theo gi nh? ??a vo". ? c?ng l th?i kh?c m? ra th? gi?i tm tr?ng c?a Lin, l lc m Trong ?i m?t Lin bng t?i ng?p ??y d?n v ci bu?n c?a bu?i chi?u qu th?m tha vo tm h?n ngy th? c?a ch?. Lin khng hi?u sao nh?ng th?y lng bu?n man mc tr??c ci gi? kh?c c?a ngy tn. Bu?n m th?y khng hi?u sao c ngh?a l ci bu?n gh gh?m l?m. Bu?n m khng bi?t mnh bu?n v ci g th th?t l ?au kh? khng g b?ng. Th?ch Lam ? ?? nhn v?t t? nh?n th?c v t? b?c l? tm tr?ng ch? khng c?n k? l? di dng. V bng t?i ? trm ln ph? nh?, trm ln ??ng ru?ng, trm ln c? n?i bu?n c?a Lin ?ang thoi thp th?.  

   Trong bng chi?u nh nhem, Lin nhn v? bi ch? n?i nh?ng ng??i bn hng v? mu?n. Lin ??ng lng th??ng nh?ng m?nh ??i c? c?c, ? chnh l hnh ?nh c?a nh?ng ??a tr? con nh ngho ?i l?i lang thang trn m?t ??t nh?t nh?nh nh?ng thanh n?a thanh tre hay nh?ng g cn st l?i c?a m?y ng??i bn hng. Hnh ?nh ? nh? xoy su vo lng tr?c ?n c?a c b tm tu?i giu lng nhn i. Lin th?y th??ng nh?ng ??a tr? ngho nh?ng chnh ch? c?ng khng c ti?n m cho chng n. Th? ??y, nhn v?t Th?ch Lam th??ng t ni nh?ng suy t? nhi?u v mang ??n nh?ng v? ??p c?a tnh ng??i ??ng sau nh?ng ngh? suy tha thi?t v? cu?c s?ng.

   Trong c?m nh?n c?a Lin, bng t?i th?t gh gh?m T?i h?t c? con ???ng th?m th?m ra sng, con ???ng qua ch? v? nh, cc ng vo lng l?i cng s?m ?en h?n n?a. Bng t?i l hi?n thn c?a s? t tng ng?t ng?t, b? t?c khng l?i thot. ? l bng t?i c?a s? ?i ngho, lam l?. L hnh ?nh ??t n??c ta tr??c n?m 1945 ??y n??c m?t:

Cha ng ta t?ng ??m nt bn tay tr??c cnh c?a cu?c ??i
C?a v?n ?ng m ??i im ?m kha
C? dn t?c ?i ngho trong r?m r?
V?n chiu h?n t?ng th?m gi?t m?a r?i


   Th?ch Lam ? s? d?ng th? php ngh? thu?t ??i l?p ?? miu t? bng t?i v nh sng. N?u nh? bng t?i nu?t ch?ng t?t c? ph? huy?n vo trong ci d? dy t?i thui c?a n th nh sng xu?t hi?n v?i t?n s? th?p. ? ch? l h?t sng, khe nh sng, ??m sng, v?t sng t?t c? ??u hi?n ln th?t b nh? t?i nghi?p m?t ?i r?i l?i hi?n ra trong ?m t?i. V cng v?i nh sng nh? nhoi, y?u ?t ? l nh?ng ph?n ng??i v?i cu?c s?ng b?p bnh, tri n?i v l?i tn, le li nh? ng?n ?n tr??c gi. Lin th??ng h?t th?y nh?ng con ng??i n?i ph? huy?n nh? b ny. ? chnh l ch? T v?i cu?c ??i c? c?c m cua b?t ?c, t?i ??n cng ghnh hng ngho x? xc ch? v?i bt n??c ch, ?i?u thu?c lo, thanh k?o l?c t?t c? gia ti m?u sinh bn ng?n ?n con ch? chi?u sng m?t vng ??t nh?. Lin th??ng bc ph? Siu v?i ghnh ph? xa x?, ? ?m nh?ng ?m no c?ng th?y bc d?n hng. Th??ng bc x?m v?i manh chi?u rch t? t?i cng chi?c thau tr?ng tr?ng tr?n ch?a m?t ni?m hi v?ng, th??ng l?m nh?ng ti?ng ?n bc gp chuy?n b?t trong yn l?ng. Th??ng b c? Thi ?in ??n chi?c v?i ti?ng c??i chm vo bng t?i Cu?c s?ng ph? huy?n l nh? v?y. ??n ?i?u, t? nh?t. ?m no c?ng nh? ?m no, c? l?p ?i l?p l?i:

Quanh qu?n mi v?i vi ba dng ?i?u
T?i hay lui v?n ch?ng ?y m?t ng??i
V qu thn nn qu ??i bu?n c??i
Mi nh?c l?i ch? c ng?n ?y chuy?n.


   ?i?u g c th? lm ch? em Lin qun ?i ???c th?c t?i ny ? May ra ch? c v? tr? l c? h?i cu?i cng ?? ru hai ch? em vo nh?ng mi?n c? tch. C?nh hai ch? em ng?ng m?t ln tr?i tm con v?t theo sau ng th?n nng cho th?y: tm h?n hai ??a tr? th?t h?n nhin, v t? trong sng v r?t ??i tr? con. Nh?ng bu?n thay, b?u tr?i ??y sao trn kia c?ng khng th? no c?u v?t ???c hai sinh linh b nh?, t?i nghi?p ?y. B?i v? tr? bao la v th?m th?m nh? ch?a ??y b m?t v xa l? v?i hai ??a tr?. ?? r?i cu?i cng chnh chng l?i quay v? v?i quang c?nh ph? chung quanh m ??c bi?t l ng?n ?n con c?a ch? T. V c? th? trong ?m t?i nh?ng con ng??i t?i nghi?p ng?i ch? ??i m?t ?i?u g ? cho s? s?ng ngho kh? h?ng ngy c?a h?.

   V ?on tu t? H N?i v? ? th?c s? l ??c m? v kht v?ng c?a ng??i dn ph? huy?n. H? th?c ??i chuy?n tu v m?u sinh hay v l do no khc n?a. T?t c? thao th?c, ??i ch? nh? th? ??i ch? m?t php mu s? ??n. H? mong bn ???c cht hng ?? g? g?c cho cu?c s?ng ngy mai. Cn ring hai ??a tr?, chng khng th?c ??i chuy?n tu ?? bn hng m v l do khc. Chng mu?n ???c nhn th?y ?on tu qua ph? huy?n v ?on tu nh? mang m?t th? gi?i khc ?i qua ?? lm cho chng r?o r?c v nh ln ni?m vui s??ng d ch? l trong ch?c lt. V th? ?m no c?ng v?y d bu?n ng? ru c? m?t nh?ng c? hai ch? em v?n c? th?c ?? ??i chuy?n tu. ?i?u ? cho th?y ?on tu l m?t hnh ?nh ? tr? thnh quen thu?c v ?n su trong tm h?n hai ??a tr? v ch? tu ? tr? thnh m?t kht v?ng mnh li?t v l m?t mn ?n tinh th?n khng th? thi?u trong cu?c s?ng c?a chng.

   S? mong m?i c?a ch? em Lin v?i ?on tu qu? th?t ? lm ng??i ??c xc ??ng mnh li?t. M?i b?y, tm tu?i m m? b?t trng coi c?a hng t?p ha ? l vi?c lm qu s?c l?i cn b?t th?c cho t?i khuya ?? ch? bn hng th qu? l t?i nghi?p. Nh?ng Lin v An th?c t?i khi ?on tu ?i qua ph? huy?n khng ph?i l nghe l?i m? m l chng ?ang hnh ??ng theo ti?ng g?i c?a con tu. Tu ??n ch? ?nh th?c em d?y nh!. ? l cu ni c?a An khi m m?t ? s?p xu?ng trong c?n bu?n ng? r?i m v?n cn d?n v?i ch?. Cu ni bnh th??ng th? m sao m?i nghe qua ? th?y xt th??ng. N ch?a ??ng trong ? l t?t c? ni?m kht khao v hi v?ng ???c nhn th?y ?on tu ho?t ??ng cu?i cng c?a ?m khuya. An ?i vo gi?c ng?, Lin ng?i im l?ng, ??u c ch? b?ng d?ng c?ng yn t?nh l? th??ng. Yn l?ng ??n n?i c th? nghe ???c hoa bng r?ng xu?ng vai Lin t?ng ??t m?t, c nh?ng c?m gic m? h? khng hi?u. D??ng nh? nh v?n mu?n cho nhn v?t c?a mnh ???c ngh? ng?i sau m?t ngy di m?i m?t. Th? r?i thong trong ti?ng gi xa xi l ti?ng ?on tu v?t ??n. R?i ti?ng reo th?ng th?t, m?ng r? c?a bc Siu ?n ghi ? ra kia r?i!. Lin c?ng trng th?y ng?n l?a xanh bi?c, st m?t ??t, nh? ma tr?i. R?i ti?ng ci xe l?a ? ?u vang l?i, trong ?m khuya ko di ra theo gi xa xi. ? l lc m Lin v?i v ?nh th?c em d?y ?i An, tu ??n r?i!. L?i gi?c d g?p rt, h?i thc nh? th? n?u An khng d?y th s? khng bao gi? cn ???c nhn th?y ?on tu n?a. Th?ch Lam khng dng t? ng? no ?? miu t? s? ho h?c c?a hai ch? em m ci ho h?c ?y v?n c? hi?n ln th?t s?ng ??ng v giu ch?t nhn v?n.

   Hai ch? em ??ng ch? ?on tu t? ??ng xa. Chng c d?p chim ng??ng ci k? ? lm chng ??i ch? ?y b?ng cch ??ng g?n h?n n?a. V r?i tu r?m r? ?i t?i. Lin d?t em ??ng d?y ?? nhn ?on xe v?t qua. ?y l pht giy h?nh phc nh?t l lc m Lin v An d??ng nh? qun h?t th?y nh?ng n?i bu?n hi?n t?i, qun c? nh?ng ?i ngho lam l?, ch? ?ang bao vy cu?c ??i h?. Trong lng h? gi? ?y ch? c ?on tu. ?on tu mang th? nh sng m?nh m?, khc th??ng ngang qua ph? huy?n cc toa ?n sng tr?ng, chi?u nh c? xu?ng ???ng nh?ng toa h?ng trn sang tr?ng l? nh? nh?ng ng??i, ??ng v k?n l?p lnh, v cc c?a knh sng. ? l nh sng c?a s? sang tr?ng, v?n minh, th? nh sng khc xa v?i nh?ng nh sng y?u ?t, nh? b n?i ph? huy?n. ?on tu gi?ng nh? m?t tia ch?p, m?t ngi sao b?ng r?ch ngang qua b?u tr?i ph? huy?n r?i m?t ht vo ?m t?i nh?ng ci nh sng c?a n l ??c m? v kht v?ng c?a bi?t bao nhiu s? ph?n con ng??i b nh? ?ang mong ngng. ?on tu mang m?t th? gi?i khc ?i qua, chnh l kht v?ng mu?n ???c ??i ??i c?a h?. H? g?i theo chuy?n tu c? tm h?n c?a mnh, h? mu?n ???c ??n v?i nh?ng chn tr?i m?i, n?i ? c nh sng c?a v?n minh c?a no ??. N?i ? s? khng cn c?nh ?i ngho lam l?, khng c c?nh ??n ?i?u v bu?n t? m ?m ?p ni?m vui. H? x?ng ?ng ???c nh?n m?t cu?c s?ng nh? th?, t?i sao khng? Nh?ng ??c m? ch? l ??c m?. T?t c? l?i quay v? v?i qu?ng sng thn m?t xung quanh ng?n ?n con ch? T. Ch?m h?t cho m?t ?m ??i ch? trong kht v?ng v k?t thc b?ng n?i bu?n r?ng r?ng n??c m?t.

   Lin v An ??ng l?ng ng??i trong bng t?i d chuy?n tu ? ?i vo ?m t?i, ?? l?i nh?ng ??m than ?? bay tung trn ???ng s?t. Hai ch? em cn nhn theo ci ch?m ?? c?a chi?c ?n xanh trn toa sau cng, xa xa mi r?i khu?t sau r?ng tre. S? nu?i ti?c c?a h? d??ng nh? ? ph?i by t?t c? m?t cu?c s?ng ngho nn, b? t?c. Nh?t l khi h? t? nh?n th?c r?ng Tu ?m nay khng ?ng v d??ng nh? km sng h?n . Ngh?a l ?on tu c?ng ch? xoa d?u m?t cht n?i ?au trong tm h?n hai ??a tr? ch? khng th? no ph v? b?c t??ng thnh mang tn n?i bu?n c?a chng. V Lin l?ng ng??i ?i trong suy t??ng, ??ng sau nh sng c?a ?on tu v ti?ng ??ng c? g?m vang ? l m?t th? gi?i r?t ring t?. ? chnh l n?i nh? v? H N?i n?i c nh sng c?a nh?ng ng?n ?n, n?i vui v? v huyn no. N?i ? l vng sng trong tm t??ng v c?ng l v?ng sng trong k ?c tu?i th?. N?i m ngy x?a ch? em Lin ???c ?i ch?i b? H?, ???c u?ng nh?ng c?c n??c l?nh xanh ??. K ?c t??i ??p th? nh?ng gi? h? l?i b? c?m t gi?a bi?t bao nhiu l bu?n b. Chnh ?on tu ? mang l?i cho Lin li?u thu?c an th?n v kh?i d?y trong ti?m th?c bi?t bao ?i?u t??i ??p. Cu?c s?ng ?y th?c s? khc xa v?i cu?c s?ng ? n?i ny nhi?u l?m nh?ng bi?t lm sao ???c khi k ?c khng th? tr? v?. M?t qu kh? huy hong. M?t hi?n t?i mong manh. M?t t??ng lai m m?t. ?ng bu?n thay!

   Cu?i cng Lin c?ng ?i vo gi?c ng?, m?t gi?c ng? ch?p ch?n hnh ?nh ng?n ?n con c?a ch? T . M?t gi?c ng? t?ch m?ch v ??y bng t?i. ? chnh l m?t s? m ?nh v? cu?c s?ng b? t?c, t ??ng khng l?i thot m bi?t ??n bao gi? ch? em Lin m?i c th? ??i thay.

   V?i l?i vi?t nh? nhng, m?i truy?n t?a nh? m?t bi th? tr? tnh ??y xt th??ng, Th?ch Lam ? mang ??n cho ng??i ??c s? ??ng c?m su s?c v? nh?ng thn ph?n cu?c ??i trong x h?i c?. Qua nhn v?t Lin nh v?n ? lm tot ln nh?ng gi tr? nhn v?n cao ??p, gip chng ta th?u hi?u n?i bu?n ?au c?a dn t?c trong th? k? b?o tn d??i ch ? h? c?a b?n th?c dn v ?? qu?c. Trang v?n khp l?i r?i m ta cn th?y tr??c m?t mnh hnh ?nh hai ??a tr? ng?i ??y gi?a ph? huy?n nh? ngho t?m t?i ?ang ??i ch? chuy?n tu ?i qua trong kht v?ng m?i mn.
Đã có 1 đánh giáThank Thu lại Lý do
ngocphuongnb + 3 C? v? nhi?t tnh!

Tổng đánh giá: Thank + 3   Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12

Bài

4

Fan

1804

Điểm

Quản trị viên

Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Thank
23
Đăng lúc 30/5/2012 17:51:49 |Hiện toàn bài
di qu
Let it be!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Thank
142
Đăng lúc 30/5/2012 17:55:13 |Hiện toàn bài
ngocphuongnb g?i lc 30/5/2012 17:51
di qu

word nh e b? h?ng k ?y file ?c
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12

Bài

4

Fan

1804

Điểm

Quản trị viên

Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Thank
23
Đăng lúc 30/5/2012 18:06:22 |Hiện toàn bài
hoatulipden_96 g?i lc 30/5/2012 17:55
word nh e b? h?ng k ?y file ?c

c tinh th?n th? ny l t?t r?i em ?
Let it be!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Bài

0

Fan

234

Điểm

Thành viên năng nổ

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

Thank
3
Đăng lúc 30/5/2012 19:42:33 |Hiện toàn bài
c bi r?ng x nu k post ln cho b?n mnh xem v?i
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3

Bài

4

Fan

280

Điểm

Siêu quản lý

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

Thank
68
Đăng lúc 30/5/2012 19:50:31 |Hiện toàn bài
Mnh c?ng ?ang c?n bi ?, b?n post ln v?i nh.
??p trai c g sai
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22

Bài

3

Fan

3369

Điểm

Siêu quản lý

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

Thank
343
Đăng lúc 30/5/2012 19:53:34 |Hiện toàn bài
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Bài

0

Fan

18

Điểm

Thành viên

Rank: 2Rank: 2

Thank
0
Đăng lúc 29/10/2012 14:06:11 |Hiện toàn bài

thanksNi?m tin l m?t s?c m?nh c th? bi?n ?i?u ko th? thnh ?i?u c th?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40

Bài

7

Fan

110k

Điểm

Siêu quản lý

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

Thank
359
Đăng lúc 29/10/2012 16:28:02 |Hiện toàn bài
Lm gip mnh bi V?n t? v?i ch? ng??i t? t lun ?i, g?n ki?m tra t?p trung i, nn k l?t ???c nn phi ??c s? Tks cc b?n
http://toantuoigia.eazy.vn/index.php
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

195

Bài

46

Fan

4214

Điểm

Quản trị viên

Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Thank
974
Đăng lúc 29/10/2012 17:39:16 |Hiện toàn bài
Hai ??a tr? c?a Th?ch Lam l m?t trong nh?ng tc ph?m m anh thch nh?t h?i h?c ph? thng, m?i l?n ??c l?i ch? mu?n v? qu v?i th?y u thi
Chc cc ch? em lun lun xinh ??p tr? trung hemmmmmm  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|GSTT GROUP - Light the way! Sharing the value

GMT+7, 29/4/2016 08:51 , Processed in 0.152044 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz Việt Nam X2.5 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

Lên trên