Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Diễn đàn Gstt.vn

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tổng cộng1926   

Tâm trạng của mọi người

Xem: 1912|Trả lời: 3

Bi t?p tr?ng m

[Lấy địa chỉ]

195

Bài

46

Fan

4214

Điểm

Quản trị viên

Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Thank
974
Đăng lúc 2/5/2012 02:19:21 |Hiện toàn bài
Bi t?p tr?ng m th??ng xu?t hi?n trong cc k? thi tuy?n sinh vo ??i h?c. Vi?c h?c trn l?p th??ng t?p trung vo n t?p ng? php, khi?n cho d?ng bi xc ??nh tr?ng m trong cc ?? thi tr? nn t??ng ??i kh v?i cc em h?c sinh. GSTT.VN s? cung c?p cho cc em m?t s? ki?n th?c c? b?n v? pht m trong bi h?c ny.
Tr?ng m t? l l?c pht m ???c nh?n vo m?t m ti?t nh?t ??nh trong m?t t?. Khi ta ??c ??n m ti?t ny th l?c pht m s? m?nh h?n khi pht m cc m ti?t khc.
?? lm d?ng bi t?p ny tr??c tin cc em ph?i nh? r?ng tr?ng m ch? r?i vo nh?ng m ti?t m?nh t?c l nh?ng m ti?t c ch?a nguyn m m?nh, nguyn m ?i ho?c nguyn m di.
D??i ?y anh s? d??i thi?u v?i cc em m?t s? quy t?c chung nh?t ?? nh?n bi?t tr?ng m ti?ng Anh, hi v?ng n s? gip cc em ghi ?i?m trong ma thi ny.
1) Tr?ng m r?i vo m ti?t th? nh?t
H?u h?t danh t? v tnh t? c 2 m ti?t th tr?ng m r?i vo m ti?t th? nh?t.
V d?:
Danh t?: PREsent, EXport, CHIna, TAble
Tnh t?: PREsent, SLENder, CLEver, HAPpy
??i v?i ??ng t? n?u m ti?t th? 2 ch?a nguyn m ng?n v k?t thc khng nhi?u h?n m?t ph? m th tr?ng m s? r?i vo m ti?t th? nh?t.
V d?: ENter, TRAvel, Open...
Cc ??ng t? c m ti?t cu?i ch?a ow th tr?ng m c?ng r?i vo m ti?t ??u.
V d?: FOllow, BOrrow...
Cc ??ng t? 3 m ti?t c m ti?t cu?i ch?a nguyn m di ho?c nguyn m ?i ho?c k?t thc nhi?u h?n m?t ph? m th m ti?t ??u nh?n tr?ng m.
V d?: PAradise, EXercise
2) Tr?ng m vo m ti?t th? hai
H?u h?t ??ng t? c 2 m ti?t th tr?ng m r?i vo m ti?t th? 2.
V d?: to preSENT, to exPORT, to deCIDE, to beGIN
N?u m ti?t th? 2 ch?a nguyn m di, nguyn m ?i ho?c k?t thc v?i nhi?u h?n m?t ph? m th m ti?t ? nh?n tr?ng m.
V d?: proVIDE, proTEST, aGREE...
??i v?i ??ng t? 3 m ti?t quy t?c s? nh? sau: N?u m ti?t cu?i ch?a nguyn m ng?n ho?c k?t thc khng nhi?u h?n m?t nguyn m th m ti?t th? 2 s? nh?n tr?ng m.
V d?: deTERmine, reMEMber, enCOUNter...
3) Tr?ng m r?i vo m th? 2 tnh t? d??i ln
Nh?ng t? c t?n cng b?ng ic, -sion, tion th tr?ng m r?i vo m ti?t th? 2 tnh t? d??i ln
V d?:
Nh?ng t? c t?n cng b?ng ic: GRAphic, geoGRAphic, geoLOgic...
Nh?ng t? c t?n cng b?ng -sion, tion: suggestion, reveLAtion...
Ngo?i l?: TElevision c tr?ng m r?i vo m ti?t th? nh?t.
4) Tr?ng m r?i vo m ti?t th? 3 t? d??i ln
Cc t? t?n cng b?ng ce, -cy, -ty, -phy, gy th tr?ng m ??u r?i vo m ti?t th? 3 t? d??i ln:
V d?: deMOcracy, dependaBIlity, phoTOgraphy, geOLogy
Cc t? t?n cng b?ng ical c?ng c tr?ng m r?i vo m ti?t th? 3 tnh t? d??i ln.
V d?: CRItical, geoLOgical
5) T? ghp (t? c 2 ph?n)
??i v?i cc danh t? ghp tr?ng m r?i vo ph?n ??u: BLACKbird, GREENhouse...
??i v?i cc tnh t? ghp tr?ng m r?i vo ph?n th? 2: bad-TEMpered, old-FASHioned...
??i v?i cc ??ng t? ghp tr?ng m r?i vo ph?n th? 2: to OVERcome, to overFLOW...
L?u :
1. Cc ph? t? khng lm ?nh h??ng ??n tr?ng m cu: -able, -age, -al, -en, -ful, -ing, -ish, -less, -ment, -ous.
2. Cc ph? t? b?n thn n nh?n tr?ng m cu: -ain(entertain), -ee(refugee,trainee), -ese(Portugese, Japanese), -ique(unique), -ette(cigarette, laundrette), -esque(picturesque), -eer(mountaineer), -ality (personality), -oo (bamboo), -oon (balloon), -mental (fundamental)
Ngo?i l?: COffe, comMITtee, ENgine
3. Trong cc t? c cc h?u t? d??i ?y, tr?ng m ???c ??t ? m ti?t ngay tr??c h?u t?: -ian (musician), - id (stupid), -ible (possible), -ish (foolish), -ive (native), -ous (advantageous), -ial (proverbial, equatorial), -ic (climatic), -ity (ability, tranquility).
Cc em lm m?t vi bi t?p p d?ng :
Ch?n t? c tr?ng m chnh nh?n vo m ti?t c v? tr khc v?i nh?ng t? cn l?i:
1. A. study B. reply C. apply D. rely
2. A. deficiency B. deficit C. reference D. deference
3. A. employee B. referee C. committee D.refugee
4. A. tenant B.common C. rubbish D.machine
5. A. company B. atmosphere C.customer D. employment
6. A. animal B. bacteria C. habitat D.pyramid
7. A. neighbour B.establish C. community D. encourage
8. A. investment B. television C. provision D. document
9. A.writer B.teacher C.builder D. career
10. A. decision B. deceive C. decisive D. decimal
Chc cc ch? em lun lun xinh ??p tr? trung hemmmmmm  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Bài

4

Fan

2239

Điểm

Thành viên sáng giá

Qu? bng vng th? gi?i

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Thank
38
Đăng lúc 2/5/2012 22:53:12 |Hiện toàn bài
Bi ny em m?i h?c
[url=http://gstt.vn/diendan/static/image/smiley/comcom/3.gif]http://gstt.vn/diendan/static/image/smi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thank
72
Đăng lúc 4/5/2012 14:47:17 |Hiện toàn bài
d? qu.........ti?ng anh th?t ??n gi?n
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

195

Bài

46

Fan

4214

Điểm

Quản trị viên

Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Thank
974
Đăng lúc 4/5/2012 22:25:11 |Hiện toàn bài
?ng v?y, ngo?i ng? l m?t trong nh?ng l?nh v?c r?t d? h?c. Khng c?n ??u c cho l?m. Ch? c?n s? ch?m ch? + mi tr??ng l ok. Chc cc em h?c th?t t?t Ti?ng Anh ?? tr? thnh cng dn ton c?u hem!
Chc cc ch? em lun lun xinh ??p tr? trung hemmmmmm  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|GSTT GROUP - Light the way! Sharing the value

GMT+7, 1/5/2016 05:32 , Processed in 0.093585 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz Việt Nam X2.5 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

Lên trên